tag Acte normative

Denumirea Categorie Tip Data
Nomenclatorul serviciilor și tarifelor privind certificarea ECC Hotărârea Guvernului Acte legislative 29.06.2021
REGULAMENTUL Regulamentul privind funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de control Hotărârea Guvernului Acte legislative 29.06.2021
REGULAMENTUL privind certificarea echipamentelor de casă și de control Hotărârea Guvernului Acte legislative 29.06.2021
REGULAMENTUL privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul Informațional Automatizat „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor” Hotărârea Guvernului Acte legislative 24.06.2021
DECIZIE Nr. 26-11/1-19/01 Hotărârea Guvernului Acte legislative 24.06.2021
HOTĂRÎRE Nr. 141din 27-02-2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor, publicat : 15-03-2019 în Monitorul Oficial Nr. 94-99 art. 191; Hotărârea Guvernului Acte legislative 16.06.2021
HOTĂRÎRE Nr. 55 din 05-02-2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat„Monitorizarea electronică a vânzărilor” publicat : 21-02-2020 în Monitorul Oficial Nr. 55-61 art. 126; Hotărârea Guvernului Acte legislative 16.06.2021
Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control Hotărârea Guvernului Acte legislative 16.06.2021
Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, Anexa nr.1 la Decizia CIECC nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20 octombrie 2020 Hotărârea Guvernului Acte legislative 16.06.2021