Faq List

FAQ

Frequently Asked Questions

Cum se asigură accesul pentru Furnizori ECC în vederea testării schimbului de date dintre Echipamentele de Casă și de Control și SIA „MEV”?

Pentru a fi acordat accesul la serverul de test a Serviciului Fiscal de Stat, în scopul transmiterii datelor de la ECC către baza de date SIA „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor” (SIA „MEV”) este necesar de a fi completat următorul formular link, cu datele despre modelul și dispozitivul ECC înaintat spre testare.

Pentru fiecare unitate de ECC, este necesar să se completeze un formular nou.

În urma completării acestuia și transmiterii către poșta electronică cancelaria@ctif.gov.md, I.P.„CTIF” va asigura transmiterea către Furnizor a credențialelor și instrucțiunilor de conectare.

Cine adoptă/eliberează decizia privind includerea modelelor ECC în RUECC?

Decizia privind includerea modelelor ECC în RUECC este adoptată de către Serviciul Fiscal de Stat și va fi eliberată solicitantului, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind certificarea echipamentelor de casă și de control, aprobat prin decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă şi de control Nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10 iunie 2021.

   


Care sunt datele de contact a Centrului de certificare a ECC?

Datele de contact a Centrului de certificare a ECC - Tel: 067-133-177, email:certificareecc@ctif.gov.md (mev.sfs.md – în rubrica „Contacte”) 

Unde se prezintă modelul ECC pentru verificare/testare?

După acceptarea cererii (statutul cererii închise), Furnizorii ECC prezintă modelul ECC Centrului de Certificare pentru verificare/testare în vederea omologării acestuia, pe adresa str. Constantin Tănase, nr. 6 et. 4 bir. 412. 

Care este modalitatea (procedura) de certificare a modelelor ECC ?

Modalitatea de certificare a unui model concret de echipament de casă și de control, solicitantul va completa online cererea prin intermediul SIA „MEV” (mev.sfs.md) la rubrica „Certificare”, unde va anexa și documentele electronice în dependență de modelul ECC, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind certificarea echipamentelor de casă și de control (Anexa nr. 2), aprobat prin decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă şi de control Nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10 iunie 2021.

Cine este responsabil de avizare/testare a modelelor ECC în procesul de certificare?

Responsabil de avizare/testare a modelelor ECC în procesul de certificare este Centrul de certificare a echipamentelor de casă și de control din cadrul Instituției Publice Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă şi de control Nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10 iunie 2021.

Care sunt costurile pentru a certifica un model ECC și care sunt modalitățile de plată?
Care este termenul limită de certificare a modelului ECC?

Termenul de avizare/testare a unui model ECC în procesul de certificare este de 60 zile de la depunerea cererii de către solicitant, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind certificarea echipamentelor de casă și de control , aprobat prin decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă şi de control Nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10 iunie 2021.

Remarcă: În cazul lipsei anumitor informații/documente, termenul poate fi prelungit, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind certificarea echipamentelor de casă și de control.